Bảng giá chuẩn quốc tế ITI của các dịch vụ tại Nha Khoa Medita

medita-90x120cm-bang-gia-nho

 

>>> Xem cụ thể hơn về giá cả từng dịch vụ tại các bài Dịch vụ của Medita