Nhận xét của Thương Bùi

Tôi đã sử dụng dịch vụ trồng răng giả ở đây và cảm thấy rất hài lòng. Người thân của tôi đã không phân biệt được đâu là chiếc răng mới trồng. Thật tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *