Mẹ Thanh Sơn

Mọi lần đưa con đi nhổ răng là cả một cuộc vật lộn vì con tôi rất nhát và sợ đau. Nhừng từ khi biết Medita, tôi đưa con đi khám và được bác sĩ ở đây tư vấn về răng miệng, cũng như chăm sóc cho con rất kĩ. Nha sỹ và cộng sự rất nhẹ nhàng và ân cần nên giờ đưa con đi khám hay nhổ răng con đều không sợ nữa và rất ngoan nghe lời bác sĩ để bác sĩ làm.