Nhận xét của Mai Lưu

Sau khi tẩy trắng răng, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cám ơn Medita, tôi sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè tôi để họ được sử dụng những dịch vụ răng miệng chất lượng cao ở đây.